Bli Medlem


medlemskap

Inom klubben sysslar vi med allt som har med MC och MC-åkning att göra och stödjande av sådan verksamhet. Vi samarbetar med SMC Västmanland i lokala och regionala aktiviteter, vi ordnar också egna träffar och utfärder dit andra klubbar och enskilda hojåkare inbjuds. Vi har en aktiv mötesverksamhet med en egen klubbstuga. Vi samarbetar med andra lokala föreningar och organisationer inom projekt som Kräftnatta, Våryran, och Engelsbergs-dagarna för att visa upp vår verksamhet och verka för vår sak. Hytträffarna är en stor sak för oss som kräver en hel del insatser från enskilda medlemmar för att det ska fungera och bli så bra som vi önskar.

logoband
dekal

I medlemsavgiften ingår ett startkit innehållandes ett nyckelband och en dekal. Dessutom är 100:- av avgiften en “städavgift” som man kan återfå om man deltar på klubbens 2 årliga städdagar, väljer man att inte delta på städdagarna så tillfaller avgiften klubben.

Som familjemedlem räknas gift, sambo, egna och sambos barn. Barn är den som inte fyllt 20 år den 1 september.
Välj typ av medlemskap nedan. När du fyllt i uppgifterna så klickar du på skicka. Inom kort kommer du få en faktura via mail som bekräftelse.


(Senast redigerat den 2021-10-28)