SMC Dagtidstouring 2022-05-19


På torsdag är det dags för SMC:s Dagtidstouring igen.

Starttid: 10:00
Startplats: Återvinnigs stationen vid City Gross Parkering, Erikslund, Västerås

Evenemangsbild

Dagens färdväg: Västerås - Sala - Brovallen - Fors - Garpenberg - Kloster - Stjärnsund - Storvik där det blir lunchuppehåll på restaurang Anoden. Vidare Årsunda - Gysinge - By - Möklinta - Broddbo - Västerås.
Ca 27 mil.

Dagens Färdledare Sven Gustavsson 070 5481102

Alla välkomna
Lasse Fröjd


Se också

(Senast redigerat den 2023-11-26)